Patronat


Patronat honorowy:


J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk


Komietet naukowy

 • Wojciech Sadowski (Gdańsk University of Technology) - przewodniczący, e-mail: wsadowski@pg.gda.pl
 • Tomasz Ciach (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska)
 • Antoni Ciszewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Ryszard Czajka (Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska)
 • Danek Elbaum (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
 • Mieczysław Jałochowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 • Stefan Jurga (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Zbigniew Klusek (Uniwersytet Łódzki)
 • Józef Korecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Tadeusz Kulik (Politechnika Warszawska)
 • Krzysztof Kurzydłowski (Politechnika Warszawska)
 • Witold Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa)
 • Sebastian Maćkowski (Instytut Fizyki, Unwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Jan Misiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Urszula Narkiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Anna Piotrowska (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
 • Antoni Rogalski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Tomasz Stobiecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Feliks Stobiecki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
 • Włodzimierz Strupiński (Instytut Technologii Materiałów Elektronowych, Warszawa)
 • Bronisław Susła (Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska)
 • Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)
 • Jacek Szuber (Politechnika Śląska, Gliwice)
 • Marek Szymoński (Uniwersytet Jagieloński, Kraków)
 • Marek Tłaczała (Politechnika Wrocławska)
 • Tomasz Wojtowicz (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)


Komitet organizacyjny:

 • L. Wicikowski, e-mail: nano2011@mif.pg.gda.pl
 • B. Kościelska,
 • J. Rybicki, A. Witkowska, L. Lipińska, M. Nakonieczny, M. Kuszner, M. Łapiński, A. Kafar, Sz. Stańczyk
webmaster

last updating: 25/02/2011