Kontakt


NANO2011Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

dr Barbara Kościelska
e-mail: nano2011@mif.pg.gda.pl
telefon: (+48) 58 347 14 86
fax : (+48) 58 347 28 21
webmaster

last updating: 25/02/2011