Ważne daty

Zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie abstraktów: 15 maja 2011
Powiadomienie o przyjęciu: 19 maja 2011
Ostateczni termin dokonania przelewu niższej opłaty konferencyjnej: 27 maja 2011
Rozpoczęcie konferencji: 3 lipca 2011
Rejestracja uczestników: 3 lipca 2011
Spotkanie powitalne: 3 lipca 2011
Zamknięcie konferencji: 7 lipca 2011
Termin nadesłania publikacji: grudzień 2011
webmaster

last updating: 25/02/2011