Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna

Kategoria do 27 maja po 27 maja
Normalna 1000zł 1200zł
Studencka 700zł 900zł

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, koktajl powitalny, przerwy kawowe, posiłki południowe i bankiet konferencyjny.

Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 500 zł.


Opłatę konferencyjną prosimy wnieść na konto bankowe numer:
32 1020 1811 1022 7188 3600 1305
Odbiorca: Politechnika Gdańska
Jako tytuł wpłaty należy podać: zad. 019398, NANO2011, imię i nazwisko uczestnika.
webmaster

last updating: 25/02/2011