Uprzejmie informujemy, że numer tematyczny czasopisma Cent. Eur. J. Phys. (CEJP), zawierający artykuły prezentowane na V Krakowej Konferencji Nanotechnologii NANO-2011 planowany jest na czerwiec 2012.
Redakcja CEJP prosi o wprowadzanie manuskryptów on-line w okresie od 1 lutego do 15 marca 2012, kiedy to czynne będzie specjalne "okienko podawcze".
Szczegółowe o nim informacje pojawią się na niniejszej stronie najpóźniej 22 stycznia b.r.

Kontakt w sprawie publikacji:
prof. Jarosław Rybicki
e-mail: ryba@pg.gda.pl
tel: +4858 3472834
fax: +4858 3472821

webmaster

last updating: 25/02/2011